Ekonomické a účetní poradenství

Nabízíme poradenství v oblasti ekonomiky a účetnictví, při tvorbě podnikatelských záměrů, výpočty ekonomických ukazatelů apod.

Dále lektorskou činnost na účetnictví, ekonomiku, finanční řízení, management, vedení účetnictví v Excelu a v účetních programech.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví a daňové evidence pro obchodní společnosti, fyzické osoby a neziskové organizace.

Účetnictví neziskových organizací

Odborné vedení účetnictví, tvorbu rozpočtů a finančních částí projektů, finanční řízení projektů včetně projektů z ESF, vyúčtování projektů.

Zpracování finančních částí monitorovacích a závěrečných zpráv k projektům.

Nabízíme kompletní ekonomický servis pro neziskové organizace včetně daňové optimalizace.

Cena služeb "dle dohody" je zpravidla dána paušální částkou za každý jednotlivý dohodnutý výkon, popř. hodinovou sazbou (tj. spotřebovaný čas k uskutečnění výkonu).

Nabídka služeb

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Účetní závěrka
 • kontrola účetnictví
 • uzavření účetnictví
 • inventury účtů
 • závěrkové operace
 • účetní výkazy-výsledovka, rozvaha, finanční toky
 • příloha k účetní závěrce
 • výpočet daní a zpracování daňového přiznání
 • zpracování Zprávy o propojených osobách
 • zpracování Zprávy emitenta cenných papírů
 • zpracování Výroční zprávy
 • Celková nabídka služeb >>>

účetnictví, daňová evidence, neziskové organizace, ekonomika, uzávěrka, neziskovky, vedení účetnictví, poradenstvi