Biocard ™ Celiac Test

Na základě nových objevů špičkových vědců, vyvinula finská firma AniBiotech přesný, snadno použitelný a rychlý krevní test pro odhalení celiakie ve spojení s IgA protilátkami proti tkáňové transglutamináze, který kompletně a přesně ukáže vztah k nemoci. Biocard™ Celiac Test byl patentován v roce 2005. Výsledky tohoto testu byly porovnány s výsledky biopsiemi ověřených klinických diagnóz na Universitě v Tampere. První praktické zkoušky testu ve větším rozsahu se uskutečnily v maďarském Szolnoku s výsledky, které potvrdily očekávání vědců i firmy AniBiotech.

Provedení testu je snadné odběrem velmi malého množství krve z konečku prstu. Výsledek je znám po 5 minutách. Test je určen zejména k domácímu použití, nejen u lidí již diagnostikovaných pro kontrolu dodržování bezlepkové diety, ale hlavně u lidí nediagnostikovaných se zdravotními problémy, jejichž příčina nebyla dosud objasněna. Patří mezi ně střevní potíže, častá nevolnost, bolesti břicha, průjmy, zácpy, bezdůvodná únava, osteoporóza, vitamínové a minerálové deficity (nedostatek železa, vápníků apod.), sterilita a naopak vícečetné potraty atd. Uvedení testu na našem trhu předcházela vlastní zkušenost majitelky firmy s celiakií a její zdlouhavou diagnostikací. Proto se firma zavedením tohoto testu snaží zkrátit dobu nejistoty v očekávání výsledků laboratoře, a naopak těm, jejichž ortel byl potvrzen již dříve, alespoň pomoci v kontrole dodržování jejich celoživotní bezlepkové diety.

Test je možné získat poštou po platbě předem, ale také v kterékoliv lékárně. Při nákupu v lékárně je dobré znát tzv. APA kód, pod kterým vám lékárna test objedná od velkodistributora léčiv, nemá-li ho skladem. APA kód: 189 32 89. Pokud se rozhodnete pro zaslání poštou, obdržíte test po předchozí úhradě na náš bankovní účet. V tomto případě účtujeme k ceně testu poštovné. Testy jsou zasílány doporučeně.

Objednávku posílejte mailem: testy@berosa.cz

Návod k použití testu je podrobně popsán a zobrazen v příbalovém letáku. V případě pozitivního výsledku se vždy obraťte na svého lékaře.

Cena testu: 424,- Kč (včetně 21% DPH) + poštovné: 51,- Kč
Číslo účtu: Fio banka; 2900123849/2010

Biocard ™ Celiac Test laboratorní

Biocard™ Celiac Test laboratorní je možné používat v ordinacích, nemocnicích a laboratořích. Jedná se o stejný test jako domácí, je ale distribuován v setech po 10 ks. Výhodou použití Biocard™ Celiac Testu je skutečnost, že na výsledek čeká pacient pouze 5-10 min. Biocard™ Celiac Test je v ČR s úspěchem používán už od roku 2006 zejména pro screeningové akce (např. pro screening ve Středočeském kraji). Vyjma rychlého výsledku má tento test celou řadu dalších výhod oproti dosud používaným metodám:

  • test využívá kapilární krev z konečku prstů, není tedy nutné separovat plazmu nebo sérum
  • odpadá, zejména u dětí, trauma z nabírání žilní krve injekční stříkačkou do zkumavky s citrátem
  • odpadá náročné skladování/zmrazování žilní krve k dosažení potřebného množství vzorků při použití dosavadních testovacích souprav
  • spolehlivost testu je vysoká-senzitivita 97,4 %, specificita 96,9 % s hraniční hodnotou 5 U/ml.

testy celiakie, neplodnost, potrat, střevní potíže, průjem, zácpa, biocard, dovoz zdravotnické prostředky, domácí test, rychlé testy, testování, domácí testování, samotestování, testy pro praktické lékaře, ordinace, praktický lékař, gastroenterologie, biopsie, střevní biopsie