O nás

Firma Berosa byla založena na konci r. 2004 s předmětem činnosti vedení účetnictví a daňové evidence. Prvními klienty byly menší a střední obchodní společnosti, později i fyzické osoby. Vedle zpracování účetnictví a vedení daňové evidence se firma zabývala i poskytováním ekonomického poradenství, poradenství v oblasti tvorby podnikatelských záměrů, daňové problematiky a lektorskou činností.

V r. 2008 se firma začala s úspěchem zabývat problematikou financování neziskových organizací, vedením účetnictví a finančním řízením neziskových organizací, zejména občanských sdružení a obecně prospěšných společností.

Další zaměření

Od r. 2005 se firma dále zabývá dovozem a distribucí zdravotnických prostředků. V listopadu r. 2006 se stala výhradním dovozcem produktů firmy Ani Biotech Oy, zejména pak Biocard tm Celiac testu pro domácí použití, ale i laboratorních setů pro využití v ordinacích lékařů, nemocnicích a laboratořích.

V r. 2008 rozšířila firma předmět činnosti o dovoz a distribuci kvalitních, trvanlivých, bezlepkových potravin z Německa.

Novinky

Připravujeme uvedení na trh 2 nových výrobků firmy Lobeck Medical Ltd:

  • Test okultního krvácení ve stolici
  • Test mužské plodnosti

Ekonomika

Biocard