Nabídka služeb

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Účetní závěrka
 • kontrola účetnictví
 • uzavření účetnictví
 • inventury účtů
 • závěrkové operace
 • účetní výkazy-výsledovka, rozvaha, finanční toky
 • příloha k účetní závěrce
 • výpočet daní a zpracování daňového přiznání
 • zpracování Zprávy o propojených osobách
 • zpracování Zprávy emitenta cenných papírů
 • zpracování Výroční zprávy

Ostatní služby v oblasti účetnictví a ekonomiky

 • průběžná kontrola účetnictví
 • účetní a ekonomické poradenství
 • poradenství v oblasti daňové
 • účetní metodika a oběh účetních dokladů, včetně proškolení a zapracování dotčených pracovníků
 • zpracování interních směrnic
 • zastupování před úřady, klienty a reprezentace

Ostatní služby v oblasti controllingu, organizace práce a managementu, podnikové poradenství

 • založení společnosti, organizace ustavující valné hromady
 • organizace valné hromady
 • přechod z daňové evidence na účetnictví
 • nastavení nákladových středisek v účetnictví
 • nastavení systému střediskového hospodaření
 • výpočet a vyhodnocení poměrových ekonomických ukazatelů
 • vyhodnocování jednotlivých projektů z hlediska efektivity, produktivity práce, rentability
 • optimalizace organizace ekonomického úseku a úseků navazujících
 • řízení-stanovení účinných přímých a nepřímých nástrojů řízení v konkrétních podmínkách plánování a stanovení motivace pracovníků v konkrétních podmínkách
 • školení, výuka účetnictví, ekonomiky a managementu
 • výuka techniky administrativy a základů práce na PC (Word, Excel, práce s internetem)

Ceny prací v oblasti controllingu, organizace práce a managementu jsou stanovovány individuálně zpravidla v souvislosti s poskytováním dalších služeb tj. vedení účetnictví, zpracování roční závěrky apod. Lze je sjednat samostatně s cenou dohodnutou tak, aby vyhovovala oběma zúčastněným stranám. Skutečná cena stanovená dohodou je závislá na individuálních podmínkách každého jednotlivého klienta (výchozího stavu, složitosti účetních operací a dostupností potřebných informací, místem výkonu práce apod.)

účetnictví, daňová evidence, neziskové organizace, ekonomika, uzávěrka, neziskovky, vedení účetnictví, poradenstvi